تغییرات نرم افزار حسابداری سپیدار

تغییرات نسخه 5.8.8 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ارسال صورت وضعیت پیمانکاری به سامانه مودیان طبق الگوی پیمانکاری
 • امکان ارسال اصلاح صورت وضعیت پیمانکاری به سامانه مودیان طبق الگوی پیمانکاری
 • اضافه شدن امکان معافیت کارمند از بیمه سهم کارمند
 • اضافه شدن الگوی ارسال و دریافت فاکتور خرید
 • اضافه شدن فرمت چاپ فاکتور خرید دارایی ثابت
 • اضافه شدن تکثیر برای پیش فاکتور خرید سفارشات خارجی
 • نمایش مبلغ به ارز پایه در رسید دریافت و اعلامیه پرداخت
 • اضافه شدن آدرس مشتری و سر جمع مبالغ به فرم فروش دارایی ثابت
 • اضافه شدن ارسال اطلاعات از وب سرویس فروشگاهی به تب اطلاعات تکمیلی در فاکتور فروش
 • اضافه شدن امکان دریافت معین در الگوی دریافت از اکسل خروج انبار

تغییرات نسخه 5.8.9 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ارسال کد شعبه طرف حساب در الگوهای صورتحساب سامانه مودیان
 • آپدیت واحد سنجش طبق آخرین دستورالعمل سامانه مودیان
 • امکان کنترل قیمت فروش نسبت به آخرین قیمت خرید
 • امکان شارژ تنخواه از محل سایر دریافت ها
 • امکان وارد کردن سه صفر در اعداد با کلید میانبر
 • اضافه شدن ورود کالا از طریق بارکدخوان در برگشت رسید انبار
 • اضافه شدن گزارش فرمت چاپی پیش فاکتور خرید در سیستم سفارشات خارجی
 • اضافه شدن دیسکت پرداخت بانک سامان
 • امکان ارسال و دریافت از اکسل شناسه کالا/ خدمت در تنظیمات نگاشت سامانه مودیان
 • اضافه شدن ستون پشت نمره در تب چک های پرداختنی در گزارش مرور عملیات بانکی

تغییرات نسخه 5.9.1 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ارسال صورت وضعیت ابطالی به سامانه مودیان در الگوی پیمانکاری

تغییرات نسخه 5.8.7 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • بروز رسانی الگوی ارزی مطابق با آخرین دستورالعمل سامانه مودیان

تغییرات نسخه 5.8.6 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ارسال فاکتور برگشتی خدماتی به سامانه مودیان
 • اضافه شدن شناسه کالا و شماره منحصر به فرد مالیاتی به فرمت چاپی فاکتور برگشتی
 • اضافه شدن ارتباط سیستم پیمانکاری با گزارشات مدیریتی
 • اضافه شدن امکان ارسال و دریافت از اکسل صورت هزینه تنخواه
 • اضافه شدن امکان ورود کالا از طریق بارکدخوان در فاکتور خرید
 • اضافه شدن امکان ورود کالا از طریق بارکدخوان در فرم انبارگردانی
 • اضافه شدن فرمت کلر بانک آینده
 • اضافه شدن فرمت چاپی برای فاکتور فروش دارایی ثابت
 • امکان ارسال به اکسل پیش بینی تولید
 • اضافه شدن معین پیش فرض برای کارمزد بانکی در تنظیمات دریافت و پرداخت
 • اضافه شدن امکان تکثیر در فرم تخفیف
 • اضافه شدن واحد فرعی در گزارش کالاهای نیازمند سفارش
 • امکان نمایش سند مرتبط در فهرست صورت حساب سامانه مودیان
 • اضافه شدن توافقات تسویه به منابع الگو مدیریت پیام
 • اضافه شدن شرح به فرم اعلامیه بدهکار و بستانکار

تغییرات نسخه 5.8.5 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • رفع مشکل تنظیمات سامانه مودیان سیستم پیمانکاری

تغییرات نسخه 5.8.4 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ارسال صورت وضعیت پیمانکاری با الگوی فروش عادی به سامانه مودیان
 • امکان ارسال صورت حساب با الگوی ارزی به سامانه مودیان
 • امکان ارسال اصلاح فاکتور برگشتی به سامانه مودیان
 • امکان ارسال اصلاح و ابطال اظهارنامه گمرکی فروش صادراتی به سامانه مودیان
 • امکان ارسال فاکتور فروش صادراتی برای معتمد کیسان
 • بروزرسانی واحد سنجش سامانه مودیان مطابق آخرین دستورالعمل سامانه مودیان
 • بهبود فرآیند ثبت صورت هزینه تنخواه
 • اضافه شدن امکان تجمیع در سند صورت هزینه تنخواه
 • اضافه شدن راهنما و نمایش فرمول نمودارها در گزارشات مدیریتی
 • اضافه شدن بسته محصول در پیش فاکتور
 • امکان انتخاب انواع گزارش در فرم پیش بینی تولید
 • اضافه کردن نوع تسویه به فرم فاکتور فروش
 • اضافه شدن ستون تاریخ تحویل به توزیع سرد

تغییرات نسخه 5.8.3 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • ارسال فاکتور فروش صادراتی خدماتی به سامانه مودیان

تغییرات نسخه 5.8.2 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • اضافه شدن تاریخ ارسال صورت حساب به فاکتور فروش و برگشتی
 • استعلام گیری اتوماتیک با ارسال صورت حساب به سامانه مودیان
 • امکان تغییر تاریخ شروع ارسال صورت حساب سامانه مودیان
 • عدم امکان کپی کلید خصوصی در تنظیمات سامانه مودیان
 • آپدیت واحدهای سنجش سامانه مودیان طبق آخرین دستورالعمل
 • اضافه شدن آیکون ” امضا صورت حساب و ارسال ” در فرم جمع آوری اطلاعات سامانه مودیان
 • امکان محاسبه ارزش ریالی کالا در اظهارنامه گمرکی برای ارز ریال
 • اضافه شدن شناسه کالا به پرینت فاکتور فروش

تغییرات نسخه 5.8.1 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ارسال فاکتور فروش با مبلغ خالص صفر به سامانه مودیان

تغییرات نسخه 5.8.0 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • ارسال فاکتور فروش با آخرین تغییرات سامانه مودیان
 • ارسال فاکتور برگشت فروش با آخرین تغییرات سامانه مودیان
 • امکان خروجی اکسل در فرم جمع اوری صورت حساب سامانه مودیان
 • ارسال فیلد ” مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت ” به سامانه مودیان
 • بروزرسانی واحد سنجش سامانه مودیان

تغییرات نسخه 5.7.8 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • ارسال فاکتور فروش با نوع فروش صادراتی به سامانه مودیان
 • ارتباط سیستم سامانه مودیان با شرکت معتمد تیس
 • اضافه شدن واحد سنجش های جدید سامانه مودیان
 • اضافه شدن دیسکت پرداخت بانک ملی به سیستم حقوق و دستمزد
 • اضافه شدن آخرین قیمت فروش ، آخرین قیمت فروش به مشتری و آخرین قیمت خرید در پیش فاکتور فروش
 • امکان حذف خروج انباری که بر مبنا آن فاکتور صادر شده است
 • امکان غیرفعال کردن گروهی کالاها
 • امکان تکثیر اعلامیه بدهکار و بستانکار
 • امکان تکثیر فرم های رسید دریافت و اعلامیه پرداخت
 • امکان انتخاب یک یا تعدادی از چک های واگذار به بانک در وصول چک دریافتنی
 • اضافه شدن مانده اعتبار در مرور جامع طرف حساب
 • اضافه شدن فیلد شرح به رسید انبار

تغییرات نسخه 5.7.7 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • ارسال فاکتور فروش با ارز غیر از ارز پایه

تغییرات نسخه 5.7.6 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • ارتباط سامانه مودیان سپیدار با شرکت معتمد کیسان
 • اصلاح و ابطال فاکتور فروش ارسالی برای سامانه مودیان
 • امکان دریافت فایل کلید خصوصی
 • اضافه شدن واحد های سنجش جدید سامانه مودیان
 • نمایش شماره منحصر به فرد مالیاتی در پرینت فاکتور فروش
 • اضافه شدن جدول حقوق سال 1402

تغییرات نسخه 5.7.5 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • با توجه به عدم انتشار بخشنامه جدول مالیاتی در سال جدید، جدول مالیاتی مطابق با برنامه بودجه سال 1402 در سپیدار قرار داده شد اما در صورت تغییر این جدول، نسخه جدیدی توسط سپیدار منتشر خواهد شد که لازم است برنامه خود را به آن نسخه بروزرسانی کنید.
 • بروزرسانی جدول مالیاتی ، تغییرات سقف بیمه و عیدی سال 1402 در تنظیمات حقوق

تغییرات نسخه 5.7.4 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • انتشار نسخه ارتباط با سامانه مودیان
 • اضافه شدن صورت هزینه تنخواه به کارتابل اسناد حسابداری
 • اضافه شدن صدور سند تجمیع روزانه به صورت هزینه
 • اضافه شدن امکان کپی به فرم صورت هزینه

تغییرات نسخه 5.7.3 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • محاسبه مالیات عیدی 1401 مطابق مقررات ماده 85 بخشنامه سازمان امور مالیاتی

تغییرات نسخه 5.7.2 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • انتشار زیر سیستم گزارشات و نمودارهای مدیریتی سپیدار
 • امکان تعریف دسترسی برای تهیه پرینت صورتحساب مشتری در موبایل سفارش گیری و پخش

تغییرات نسخه 5.7.1 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • انتشار زیر سیستم مدیریت تنخواه گردان
 • افزایش کاراکترهای اعلامیه برداشت
 • اضافه شدن ستون بهای تمام شده کالای فروش رفته به گزارش مرور فروش تب اسناد
 • امکان دریافت طرف حساب به همراه گروه با استفاده از فایل اکسل

تغییرات نسخه 5.6.8 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • اضافه شدن عوامل بیمه درمان به معافیت های مالیاتی
 • اضافه شدن نوع فروش و واسطه فاکتور به سلکتور لیست وصول
 • اعمال تغییرات مربوط به فرمت پرداخت گروهی بانک سپه
 • اضافه شدن ستون ردیابی به سلکتور مبنا فاکتور برگشتی

تغییرات نسخه 5.6.6 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ثبت اطلاعات کارفرما به ازای هر شعبه بیمه
 • امکان درج اطلاعات عیدی، بازخرید سنوات و بازخرید مرخصی در دیسکت بیمه
 • امکان دریافت گروه بندی کالا در وب سرویس فروشگاه اینترنتی

تغییرات نسخه 5.6.5 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • بروز رسانی تغییرات فایل خرید و فروش فصلی (TTMS) پیرو حذف عوارض و تجمیع مبلغ در فیلد مالیات
 • رفع برخی خطاهای مربوط به زیر سیستم توزین

تغییرات نسخه 5.6.4 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان ورود مقدار افت در کنار درصد افت در فرم توزین
 • امکان ثبت کرایه حمل پرداخت شده به راننده و انتقال آن به رسید انبار در فرم توزین
 • امکان انتخاب تحویل گیرنده با نقش مشتری در فرم توزین
 • امکان ثبت چند خروج یا رسید انبار برای یک توزین
 • نگهداری اطلاعات راننده و ماشین حمل کننده و عدم نیاز به ثبت آن در هر توزین
 • اضافه شدن صورت هزینه، قرارداد و ضمانتنامه به منابع مدیریت پیام
 • اضافه شدن سریال به الگوی بارکد دو بعدی
 • اضافه شدن گروه کالا به تمام گزارشات مربوط به کالا
 • اضافه شدن فیلم استفاده تعریف سرفصل و تهیه صورتهای مالی بر اساس آن
 • اضافه شدن فرمت جدید دیسکت پرداخت بانک سپه
 • امکان ثبت اطلاعات صاحب چک در رسید دریافت چک
 • اضافه شدن توضیحات به وب سرویس فروشگاه اینترنتی
 • امکان ارسال فاکتور فروش خدمت از وب سرویس فروشگاه اینترنتی

تغییرات نسخه 5.6.3 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • انتشار موبایل توزیع و وصول
 • بروز رسانی سرفصل های صورتهای مالی بر اساس آخرین تغییرات
 • بروزرسانی کدینگ پیش فرض تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای دیتاهای جدید
 • امکان تعریف سرفصل دلخواه و ارتباط با معین و تهیه صورتهای مالی مربوطه
 • اضافه شدن سیستم پخش به منابع مدیریت پیام
 • بروزرسانی جدول مالیاتی سال 1401 و تغییرات سقف بیمه و عیدی در تنظیمات حقوق
 • امکان ثبت شماره صیادی چک در سیستم دریافت و پرداخت

تغییرات نسخه 5.6.2 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • بهبود سرعت در گزارش مرور جامع طرف حساب
 • بهبود سرعت در گزارش مرور حقوق
 • اصلاح فرمت دیسکت پرداخت حقوق بانک ملت
 • اصلاح فرمت دیسکت پرداخت حقوق بانک کشاورزی
 • امکان ویرایش اطلاعات کالا در فرم توزین تا قبل از وضعیت خاتم

تغییرات نسخه 5.6.1 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • امکان انتخاب نوع اشانیتون توسط ویزیتور در دستگاه سفارش گیری و پخش گرم
 • امکان تغییر تخفیف، اضافات، مالیات و عوارض در دستگاه سفارش گیری و پخش گرم
 • امکان دریافت خودکار اطلاعات پایه در بازه های زمانی تعیین شده در دستگاه سفارش گیری و پخش گرم
 • امکان دریافت همزمان اخرین مانده حساب و اخرین مانده اعتبار هر مشتری در برنامه ریزی روزانه و لیست توزیع گرم
 • امکان فیلتر مشتریان بر اساس مسیر در دستگاه سفارش گیری و پخش گرم

تغییرات نسخه 5.5.9 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • اعمال آخرین تغییرات سرور زیر ساخت مدیریت پیام

تغییرات نسخه 5.5.8 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • نمایش موجودی کالا به ازای انبارهای انتخاب شده در خط فروش کالا در تبلت سفارش گیری

تغییرات نسخه 5.5.7 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • رفع مشکل دیسکت بیمه تامین اجتماعی
 • نمایش مانده حساب در پرینت فاکتور در تبلت پخش گرم
 • کنترل محل جغرافیایی برای فاکتورفروش در تبلت پخش گرم
 • کنترل محل جغرافیایی برای علت عدم انجام فعالیت در تبلت سفارش گیری وپخش گرم
 • انتقال موجودی ماشین پخش گرم به روز بعد
 • نمایش موجودی کالا در لیست توزیع گرم
 • سهولت در ایجاد تخفیف به صورت متوالی

تغییرات نسخه 5.5.6 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

 • نمایش 4 رقمی تاریخ سال مالی در تمامی فرم های سیستم
 • نمایش بسته محصول و خدمت در موبایل سفارش گیری
 • ارسال آخرین وضعیت سفارشات به موبایل سفارش گیری
 • امکان انتخاب تک مشتری در برنامه ریزی سفارش گیری
 • نمایش فیلم های اموزشی و فایلهای راهنمای متنی در سیستم سفارشات خارجی
 • انتخاب منطقه و مسیر در فرم طرف حساب
 • امکان تهیه دیسکت پرداخت حقوق با فرمت بانک مهر ایران
 • صدورسند تجمیعی برای تحصیل دارایی
 • نمایش شماره فاکتور خرید در سند حسابداری رسید انبار
 • نمایش شماره صورت هزینه در شرح قلم سند حسابداری صورت هزینه

تغییرات نسخه 5.5.5 نرم افزار سپیدار به قرار زیر می باشد:

  • بروزرسانی تنظیمات حقوق و دستمزد با تغییرات قانونی در سال 1400
  • ایجاد جدول مالیاتی حقوق با تغییرات قانونی در سال 1400
  • رفع مشکل بارگذاری دیسکت بیمه تامین اجتماعی در سال 1400
  • بروزرسانی تاریخ اسناد از 1300 به سال 1400

تغييرات نسخه 5.5.4 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • ثبت علت عدم انجام فعالیت در لیست توزیع گرم
  • کنترل محل جغرافیایی در زمان ارسال درخواست فروش در تبلت سفارش گیری
  • پرینت درخواست فروش و درخواست برگشتی در تبلت سفارش گیری
  • ارسال پیش نمایش تمامی فرمت های چاپی از طریق اشتراک گذاری در تبلت پخش
  • گزارش به تفکیک خط فروش در مرور سفارشگیری و پخش
  • بروزرسانی لیست مشتریان در لیست توزیع گرم
  • دریافت اکسل خروج انبار با سریال کالا

تغييرات نسخه 5.5.3 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • ثبت علت عدم انجام فعالیت در لیست توزیع گرم
  • کنترل محل جغرافیایی در زمان ارسال درخواست فروش در تبلت سفارش گیری
  • پرینت درخواست فروش و درخواست برگشتی در تبلت سفارش گیری
  • ارسال پیش نمایش تمامی فرمت های چاپی از طریق اشتراک گذاری در تبلت پخش
  • گزارش به تفکیک خط فروش در مرور سفارشگیری و پخش
  • بروزرسانی لیست مشتریان در لیست توزیع گرم
  • دریافت اکسل خروج انبار با سریال کالا

تغييرات نسخه 5.5.1 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • بروز رسانی راهنمای متنی فرمهای سپیدار
  • اضافه شدن منبع الگوهای رسید دریافت به مدیریت پیام

تغييرات نسخه 5.4.3 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • افزایش تعداد پلاک دارایی ثابت به 10.000 پلاک
  • جدا کردن سه رقمی مبلغ در سیستم در زمان تایپ کردن
  • امکان ثبت سند به تاریخ 1400 در همه سیستم ها
  • امکان ثبت انواع اضافات در فاکتور فروش
  • امکان تعریف یک گروه با نام یکسان برای دو گروه مجزای کدگذاری کالا
  • امکان جستجو کلی در تمامی فرم ها و ماژول های سپیدار
  • بروز رسانی سئوالات متداول فرمهای سپیدار
  • درج اطلاعات صورت وضعیت در گزارش ارزش افزوده
  • امکان ثبت تامین کننده در فرم توزین
  • در الگوی پیش فرض دریافت اطلاعات طرف حساب امکان ورود مانده ابتدای دوره مشتری یا تامین کننده یا واسطه وجود داشته باشد
  • امکان تعریف اقساط برای سال 1400 به بعد
  • امکان ثبت شماره پیگیری در رسید دریافت کارتخوان
  • اضافه شدن مانده در خط کالا به ازای هر انبار در مرور مبلغی و تعدادی انبار
  • مشاهده آموزش الکترونیک برای سیستم سفارش گیری و پخش

تغييرات نسخه 5.4.2 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع مشکل مربوط به تعریف سال مالی 1400

تغييرات نسخه 5.4.1 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • انتشار موبایل پخش گرم با امکان ثبت فاکتور و فاکتور برگشتی و تهیه پرینت
  • امکان ثبت وصول برای فاکتورهای در پخش گرم
  • مشاهده فیلم های آموزش الکترونیک برای سیستم سفارش گیری و پخش
  • اضافه شدن دسترسی مشاهده قیمت بر اساس نوع فروش برای ویزیتورها

تغييرات نسخه 5.3.7 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • جدول مالیاتی سال 1399
  • تغییرات سقف عیدی و بیمه مطابق حداقل حقوق سال 1399
  • تقویم کاری سال 1399

تغييرات نسخه 5.3.6 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • امکان ایجاد سال مالی 1400

تغييرات نسخه 5.3.5 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع مشکل طراحی کلر بانک
  • امکان ارسال و دریافت فاکتور خرید خدمات با استفاده از اکسل
  • بهبود عملیات پایان سال سیستم سفارش کار

تغييرات نسخه 5.3.3 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • سیستم پخش سرد قطعی و گرم
  • موبایل سفارش گیری
  • امکان استفاده از آموزش الکترونیک متناسب هر فرم در برنامه سپیدار

تغييرات نسخه 5.3.2 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • امکان انتخاب بسته محصول در فاکتور و فاکتور برگشتی در فروش پیشرفته
  • امکان تعریف تخفیف برای بسته محصول و سرجمع فاکتور در فروش پیشرفته
  • بهبود مرور پورسانت
  • امکان ذخیره Back up سپیدار در دراپ باکس شخصی

تغييرات نسخه 5.2.6 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع مشکل حذف مانده اول دوره با باز کردن سال مالی

تغييرات نسخه 5.2.5 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع برخی از اشکالات اعلام شده در نسخه قبلی

تغييرات نسخه 5.2.4 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • انتشار نرم افزار مدیریت تردد و ارتباط آن با سیستم حقوق سپیدار

تغييرات نسخه 5.2.1 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • امکان ثبت مناقصه در پیمانکاری
  • امکان ثبت انواع ضمانتنامه های انجام تعهدات پیمان
  • امکان ثبت قرارداد پیمانکاری جزء
  • گزارش گیری از درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه
  • یکپارچگی سیستمهای حقوق دارایی ثابت و انبار با سیستم پیمانکاری
  • امکان ارسال تمامی اطلاعات مربوط به صورت وضعیت و صورت هزینه به فایل فصلی
  • اعمال تغییرات سقف عیدی و بیمه مطابق حداقل حقوق
  • جدول مالیاتی سال 98

تغييرات نسخه 5.1.9 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع مشکل مربوط به تعریف سال مالی 1400

تغييرات نسخه 5.1.8 نرم افزار سپيدار به قرار زير مي باشد:

  • رفع خطا در ویرایش قلم فاکتور خرید
  • رفع مشکل در حذف فاکتور که بر مبنای پیش فاکتور شده است
  • رفع مشکل در کد گذاری اتوماتیک