ماژول تامین کنندگان و انبار نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

تعداد خوانده شده: ‍ 1,175
دسته بندی نوشته: ‍ ماژول های نرم افزار سپیدار

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ماژول تامین کنندگان و انبار نرم افزار حسابداری سپیدار

توجه این مقاله جهت آشنایی شما با امکانات نرم افزار سپیدار میباشد و جنبه آموزشی ندارد.

ماژول تامین کنندگان و انبار یا سیستم تامین کنندگان و انبار نرم افزار شرکتی سپیدار در نوع بازرگانی و تولیدی موجود میباشد، فرق عمده بازرگانی و تولیدی در نوع اسناد ثبت شده در این 2 سیستم میباشد:

به طوری که در تامین کنندگان و انبار بازرگانی ورود کالا از نوع خرید/سایر و خروج از نوع فروش/سایر ثبت میشود.

در تامین کنندگان انبار از نوع تولیدی ورود کالا از نوع خرید/سایر/تولید و خروج از نوع فروش/سایر/مصرف ثبت میشود.

دسترسـی به موقـع بـه اطلاعـات کالا و انبـار از مهمتریـن عوامـل موفقیـت شـرکت ها و واحدهـای صنعتـی اسـت؛ امـا به دلیـل حجـم بـالای ورود و خـروج کالا و ارتبـاط تنگاتنگ عملیاتـی و اطلاعاتـی بین انبار، خرید، تولید و فروش، دسترسـی به موقع به این اطلاعات به سـادگی امکانپذیر نیسـت.
سیسـتم تامین کننـدگان و انبـار سـپیدار، ضمن تسـهیل ثبت عملیـات، موجـودی کالا و حسـاب تامین کننـدگان را کنتـرل و در اختیـار شـما قـرار میدهد.

• قیمت گذاری موجودی کالاهای انبار در زمانهای دلخواه و به روش میانگین موزون
• یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و فروش
• انبارگردانی
• تعیین نقطه سفارش کالا
• کنترل موجودی منفی کالاهای در سطح انبار و کالاهای قابل فروش
• ردیابـی یـک عامـل تفکیک کننـده همچـون تاریـخ انقضـا، سـری سـاخت، حواله انبـار و… مـواد یـا محصـولات در هـر انبـار بـرای اسـناد ورودی و خروجـی و کنتـرل در زمـان فروش
• نمایـش موجـودی کالا در سـطح شـرکت و انبار به تفکیـک عامل ردیابـی کالا، واحدهای سـنجش اصلی و فرعی کالا
• محاسبه ی مالیات بر ارزش افزوده و بیمه در فاکتور خرید خدمات
• نگهداری تصویر کالا
• اطلاع از نقطه سفارش کالا از طریق پیامک
• ارسال پیامک هنگام ورود کالا به انبار و هنگام خروج کالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آخرین مطالب

اشتراک گذاری

بالا
بالا
محتوا
محتوا
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک