ماژول تامین کنندگان و انبار نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

تعداد خوانده شده: ‍ 364
دسته بندی نوشته: ‍ ماژول های نرم افزار سپیدار

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ماژول تامین کنندگان و انبار نرم افزار حسابداری سپیدار

توجه این مقاله جهت آشنایی شما با امکانات نرم افزار سپیدار میباشد و جنبه آموزشی ندارد.

ماژول تامین کنندگان و انبار یا سیستم تامین کنندگان و انبار نرم افزار شرکتی سپیدار در نوع بازرگانی و تولیدی موجود میباشد، فرق عمده بازرگانی و تولیدی در نوع اسناد ثبت شده در این 2 سیستم میباشد:

به طوری که در تامین کنندگان و انبار بازرگانی ورود کالا از نوع خرید/سایر و خروج از نوع فروش/سایر ثبت میشود.

در تامین کنندگان انبار از نوع تولیدی ورود کالا از نوع خرید/سایر/تولید و خروج از نوع فروش/سایر/مصرف ثبت میشود.

دسترسـی به موقـع بـه اطلاعـات کالا و انبـار از مهمتریـن عوامـل موفقیـت شـرکت ها و واحدهـای صنعتـی اسـت؛ امـا به دلیـل حجـم بـالای ورود و خـروج کالا و ارتبـاط تنگاتنگ عملیاتـی و اطلاعاتـی بین انبار، خرید، تولید و فروش، دسترسـی به موقع به این اطلاعات به سـادگی امکانپذیر نیسـت.
سیسـتم تامین کننـدگان و انبـار سـپیدار، ضمن تسـهیل ثبت عملیـات، موجـودی کالا و حسـاب تامین کننـدگان را کنتـرل و در اختیـار شـما قـرار میدهد.

• قیمت گذاری موجودی کالاهای انبار در زمانهای دلخواه و به روش میانگین موزون
• یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و فروش
• انبارگردانی
• تعیین نقطه سفارش کالا
• کنترل موجودی منفی کالاهای در سطح انبار و کالاهای قابل فروش
• ردیابـی یـک عامـل تفکیک کننـده همچـون تاریـخ انقضـا، سـری سـاخت، حواله انبـار و… مـواد یـا محصـولات در هـر انبـار بـرای اسـناد ورودی و خروجـی و کنتـرل در زمـان فروش
• نمایـش موجـودی کالا در سـطح شـرکت و انبار به تفکیـک عامل ردیابـی کالا، واحدهای سـنجش اصلی و فرعی کالا
• محاسبه ی مالیات بر ارزش افزوده و بیمه در فاکتور خرید خدمات
• نگهداری تصویر کالا
• اطلاع از نقطه سفارش کالا از طریق پیامک
• ارسال پیامک هنگام ورود کالا به انبار و هنگام خروج کالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آخرین مطالب

اشتراک گذاری

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفا آن را برای دوستانتان به اشتراک بگذارید.

بالا
بالا
مقاله
مقاله
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک
فهرست