ماژول پیمانکاری نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

تعداد خوانده شده: ‍ 904
دسته بندی نوشته: ‍ ماژول های نرم افزار سپیدار

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ماژول پیمانکاری نرم افزار حسابداری سپیدار

توجه این مقاله جهت آشنایی شما با امکانات نرم افزار سپیدار میباشد و جنبه آموزشی ندارد.

مازول پیمانکاری یا سیستم پیمانکاری نرم افزار سپیدار سیستمی دقیق در ثبت، نگهداری و مدیریت قرارداد های پیمانکاری کل و جزء میباشد.

پراکندگی اطلاعات پروژه های پیمانکاری نیازمند به کارگیری سیسـتم نرم افزاری یکپارچه و دقیقـی اسـت کـه در عیـن سـادگی، امکان ثبـت، طبقه بنـدی و گزارش دهی پروژه هـا را به تفکیـک، بـا دقت و صحت بـالا فراهم کند. سیسـتم حسـابداری پیمانکاری سـپیدار، ابـزاری قدرتمند بـرای مدیریت مالـی همزمان چنـد پـروژهی پیمانـکاری اسـت. ایـن سیسـتم بـا گـزارش کاربـرگ قـرارداد به شـما کمک میکنـد تـا در هـر لحظـه اطلاع دقیقـی از وضعیـت عملکـرد هر قـرارداد داشـته باشـید.
همچنیـن بتوانید به موقع دیسـکت فایل خریـد و فروش فصلی و صـورت وضعیت های خـود را مطابـق بـا آخرین تغییـرات قانونی ارائـه دهید.
• گزارشگیری هزینه های انجام شده به تفکیک عوامل هزینه
• کنترل وجوه نقد دریافتی و پرداختی
• کنترل قراردادها و صورت وضعیت های دریافتی
• گزارشگیری از میزان تایید شده هر صورت وضعیت
• تهیه ی کارت پیمان
• ثبت الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز هر قرارداد
• مدیریت ضمانتنامه ها با امکان ثبت ضمانتنامه ها به تفکیک هر قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آخرین مطالب

اشتراک گذاری

بالا
بالا
محتوا
محتوا
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک